מרכז שירות הצוות
מוסך מאזדה ופורד

מוסך הצוות מרכז שירות הצוות מוסך מאזדה ופורד

האם האחריות על התיקון שבוצע במוסך מורשה חלה על כל החלקים שהוחלפו?

בשנים האחרונות נעשה שינוי בחוק במדינת ישראל, ונקבע שמותר למוסכים מורשים להשתמש בחלפים שאינם מקוריים במסגרת האחריות של הרכב. על פי החוק העדכני, גם כאשר נעשה שימוש במוסך המורשה בחלפים שאינם מקוריים – אחריות הרכב חלה גם עליהם, ובעל הרכב זכאי לשירותי תיקונים על פי האמור בפרטי האחריות. כמובן שהבחירה בחלפים שאינם מקוריים נעשית על ידינו בזהירות רבה, בכדי להבטיח שכל טיפול שאנו מעניקים יהיה המקצועי והאיכותי ביותר. אנו מעניקים אחריות מלאה על הטיפולים שלנו, אחריות הכוללת את החלקים שהוחלפו ואת כלל הפעולות שבוצעו במסגרת הטיפול.

טופס יצירת קשר

טופס יצירת קשר